Transportnetværk og -systemer

By om natten

Modellering af transportsystemer er vigtig, fordi det giver os mulighed for at designe vores transportsystemer, så de er bæredygtige, retfærdige, sikre og omkostningseffektive. Vores forskning fokuserer på udvikling og anvendelse af matematiske modeller, der beskriver transportsystemer og kan bruges som støtteværktøjer til at forbedre deres design. Vi udvikler valgmodeller baseret på adfærdsmæssige og økonomiske teorier for at forstå og repræsentere rejsendes præferencer, f.eks. når det kommer til rutevalg. Vi anvender trafikstrøms- og netværksteori for at sikre, at transportnetværkene er korrekt beskrevet, f.eks. hvordan rejsetiden på vejene varierer med antallet af køretøjer. Derudover bruger vi matematiske modeller og datalogi til at modellere interaktioner, løse virkelige problemstillinger og optimere design.

Vi arbejder ud fra et systemperspektiv, men fokuserer også på individuelle transportformer for at beskrive hver enkelt komponent i systemet bedre. Nøgleaspekter af vores aktuelle forskning inden for feltet inkluderer:

Rejseadfærd: Analyse af observeret adfærd forbedrer vores forståelse af rejsendes præferencer, så vi bedre kan repræsentere dette i modeller af vores transportsystemer. Dette understøttes af nye og traditionelle datakilder såsom rejsekortdata, køretøjsbanedata og spørgeskemabaserede nationale rejseundersøgelser. Eksempler omfatter identificering af rutevalgspræferencer for bilister, cyklister og passagerer i den offentlige transport samt bestemmelse af attributter, der får passagerer i den offentlige transport til at føle sig mere sikre på stationer.

Modellering af transportnetværk: Nye datakilder og øget regnekraft muliggør en mere detaljeret repræsentation af transportsystemer i modeller. Dette skaber dog behov for at udvikle nye teorier og tilgange for at sikre, at modellerne er adfærdsmæssigt realistiske, teoretisk konsistente og håndterbare, selv når de anvendes i stor skala. Dette indebærer for eksempel modellering af statiske og dynamiske ligevægte, spatio-temporale efterspørgselsmønstre og de særlige kendetegn ved cykeltrafik.

Planlægning og drift: Gennemtænkt design reducerer trængsel, rejsetider og miljøpåvirkninger, samtidig med at tilgængelighed, sikkerhed, lighed og muligvis sundhed øges. Det understøtter økonomisk vækst, forbinder mennesker med muligheder og fremmer social inklusion. Desuden er veldesignede transportsystemer tilpasningsdygtige til ændrede behov og nye teknologier, hvilket sikrer modstandsdygtighed i en verden i forandring. Eksempler omfatter design og optimering af vejafgifts- og handelbare kvoteordninger, cykelnetværk, offentlige transportsystemer og delemobilitetstjenester.


Kontakt

Thomas Jacob Riis Stidsen

Thomas Jacob Riis Stidsen Lektor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254449