Transportøkonomi og -politik

Busser og tog

I transportøkonomi og -politik vurderer vi de økonomiske effekter af transportpolitik ved at udvikle og anvende mikroøkonomisk teori og (mikro-)økonometri. Vi undersøger generelt rejsebehovet, herunder om folk vælger bilen, hvilke transportmidler der er til rådighed, tidspunktet på dagen osv. Vores forskning undersøger forholdet mellem transportsektoren og økonomien som helhed, især med fokus på bolig- og arbejdsmarkedet. Et centralt fokus er regulering af trafikpropper samt trafiksikkerheds- og miljømæssige påvirkninger af trafikken. Vi overvejer en række politiske instrumenter, herunder kapacitetsudbud, priser og beskatning, landregulering, regulering af parkering og bedre adgang til information på området.

Vi har en disciplinær baggrund inden for økonomi med anvendelse inden for transportområdet. I forlængelse af dette har vi et tæt samarbejde med transportmodelbyggere og eksperter inden for trafiksikkerhed for at sikre de bedste prognoser og effektvurderinger af transportinitiativer samt med eksperter inden for menneskelig adfærd for at forstå og beskrive adfærdsmæssige reaktioner på politiske initiativer.

Vi baserer os på tilgængelige data af høj kvalitet, såsom danske administrative registerdata for hele befolkningen, og vi fortsætter med at udforske nye datakilder som GPS-baserede mobilitetsdata. Vi kombinerer disse data med case-specifikke dataindsamlinger, der er baseret på forskellige metoder, såsom kvalitative interviews, spørgeskemaer og SP-undersøgelser.

Kontakt

Ninette Pilegaard

Ninette Pilegaard Vicedivisionsleder, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256554