Videnskabs- og teknologistudier

Børn med VR-briller

Vores forskning undersøger et af de mest presserende nutidige spørgsmål: Hvad betyder det menneskelige i en teknologisk decentraliseret verden? Teknologisk innovation kan radikalt ændre menneskers liv, både deres oplevelse af verden og selve mennesket. På den anden side former mennesker også teknologier ved at tilegne sig og tilpasse dem til deres ønsker og behov. Kernen i vores forskning er spørgsmål som, hvorfor nogle teknologier passer ind i menneskers liv, mens andre ikke gør det? Hvorfor byder visse grupper innovation velkommen, mens andre afviser eller undgår den?Ved at besvare disse spørgsmål bidrager vi med forskning om menneskelig erfaring med teknologisk innovation og dens indflydelse på samfundet.

Vi benytter os af et socioteknisk perspektiv. Med udgangspunkt i det tværfaglige forskningsfelt Videnskabs- og teknologistudier studerer vi samfundsmæssig udvikling og udfordringer, som består af både sociale og tekniske elementer. Teknologier er designet på bestemte måder for at opnå visse mål. Dog ændrer disse mål sig ofte, når teknologier integreres i samfundet. Mens sådanne tilegnelsesprocesser er afgørende for at gøre teknologi brugbar og samfund beboeligt, kan de også skabe spændinger og endda eksklusion i forhold til demokratisk anvendelse og medborgerskab. Vi udforsker derfor både de potentielle og faktiske fordele samt skadelige effekter.

Vores tilgang er eksplorativ. Vi anvender kvalitative metoder som etnografi, videoanalyse og dagbogsstudier for at skabe et detaljeret billede af de til tider kaotiske omstændigheder, hvor mennesker og teknologi eksisterer side om side. For at gøre teknologi menneskecentreret er det ikke tilstrækkeligt at studere afvisning eller accept. Vi skal søge at indfange den konkrete og evigt foranderlige proces, der kendetegner menneskers interaktion med teknologi. Teknologi ændrer os, og vi ændrer den. Dette sker både i større og mindre skala. Derfor ser vi også på den bredere politiske kontekst og på velfærdssystemerne, hvor værdisætningen af innovation finder sted, og hvor styringsmekanismer etableres.

Endelig er vores tilgang til innovation eksperimenterende. Vi undersøger og samskaber innovationsprocesser, hvor forskellige mennesker udover ingeniører spiller en aktiv rolle. Vi formidler vores resultater til praktikere og beslutningstagere i civilsamfundet, regeringsinstitutioner og virksomheder. Vi er i dialog med beslutningstagere, myndigheder, borgere, sagsbehandlere, virksomheder, velfærdspersonale, NGO'er, patienter og mange andre, fordi vi ønsker at bidrage til en teknologisk udvikling, der gør samfundet værd at leve i.


Kontakt

Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik Professor, Divisionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254550 Mobil: +4561793261