Dokumentation

Link til engelske dokumentationsnotat: English documentation - Dette notat findes ikke på dansk, men en stor del af indholdet er relevant for danske læsere og linket bringes her.

Dokumentation af datamodel

Oversigt over datamodellen:

Spørgeskemadokumentation

Følgende notater har til formål at dokumentere spørgeskemaet anvendt I Transportvaneundersøgelsen. Notaterne indgår i dokumentationen for Transportvaneundersøgelsen sammen med tidligere spørgeskemadokumentationer fra 2006 og 2007. Der foreligger kun dokumentationsnotater for spørgeskemaet med 2-4 års mellemrum, og en lang række mellemliggende spørgeskemaversioner har intet dokumentationsnotat. Notaterne tjener som støtte, både for fremtidig instruktion af interviewere og for anvendelse af resultatet.

Dokumentation af dataversion

Dokumentation af variabler (variabelkatalog)

Navn

Dækker perioden

Antal interview

Dokumentation

 0623v1 maj 2006 - 31. dec 2023 218.642   
 0622v2 maj 2006 - 30. juni 2023 212.607  Dansk
0622v1 maj 2006 - 31. dec 2022 207.148
Dansk
0621v2 maj 2006 - 31. juni 2022 201.313
Dansk (dok fra 0621v1)
0621v1 maj 2006 - 31. dec 2021 196.006
Dansk
0620v2 maj 2006 - 30. april 2021 189.365
Dansk
0620v1 maj 2006 - 31. dec 2020 186.321
Dansk
0619v2 maj 2006 - 30. april 2020 178.547 Dansk
0619v1 maj 2006 - 31. dec 2019 174.353 Dansk
0618v2 maj 2006 - 30. april 2019 167.499 Dansk(dok fra 0618v1)
0618v1 maj 2006- 31. dec 2018 164.167 Dansk
0617v2 maj 2006 - 30. april 2018 156.284 Dansk(dok fra 0617v1)
0617v1 maj 2006 - 31. dec 2017 152.832 Dansk
0616v2 maj 2006 - 30. april 2017 146.072 Dansk
0616v1 maj 2006 - 31. dec 2016 142.767 Dansk
0615v2 maj 2006 - 30. april 2016 136.990 Dansk(dok fra 0614v2)
0615v1 maj 2006 - 31. dec 2015 134.044 Dansk(dok fra 0614v2)
0614v2 maj 2006 - 30. april 2015
128.263 Dansk
0614v1 maj 2006 - 31. dec 2014
125.292 Dansk
0613v2 maj 2006 - 30. april 2014 118.874 Dansk
0613v1 maj 2006 - 31. dec 2013
115.661 Dansk
0612v2 maj 2006 - 30. april 2013
109.583 Dansk
0612v1
maj 2006 - 31. dec 2012
106.555
Dansk
0611v2
maj 2006 - 30. april 2012
100.205
Dansk
0611v1
maj 2006 - 31. dec 2011
96.642
Dansk
0610v2
maj 2006 - 30. april 2011
87.344
Dansk
0610v1
maj 2006 - 31. dec 2010
78.727
Dansk
0609v2
maj 2006 - 30. april 2010
62.232
Dansk
0609v1
maj 2006 - 31. dec 2009
54.695
Dansk

Release notes

Produktbemærkninger for udgivne dataversioner kan findes herunder:

Dækker perioden

Link

Februar 2013 (TU0612v1) - December 2022 (TU0622v1) Release notes