Climate Economics and Risk Management

Vi identificerer de samfundsmæssige konsekvenser ved klimaforandringer og hvordan disse kan begrænses.

Vand

Klimaforandringer har enorme og hidtil usete påvirkninger på vores samfund, hvilket kræver nye metoder og beslutningsstøtte, der inddrager både de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter af klimapolitikken.

Climate Economics and Risk Management sektionen søger at forstå og skabe bæredygtige samfund og retfærdige levevilkår. Vi forsker i både de sociale og økonomiske påvirkninger af klimaforandringerne samt tilpasnings- og afbødningsstrategier. Vores forskning spænder lige fra udfordringer i bæredygtig adfærd, risikovurderinger til ansvarlige investeringer.

Sektionen består af et team af forskere med forskellige tilgange og metodiske færdigheder, som tilsammen skaber den nyeste forskning. Vores forskning er anvendelsesorienteret med et stærkt teoretisk fundament med inddragelse af modeller på både mikro- og makroniveau.

Vi understøtter politiske beslutningstagere, industrien og borgere i at foretage valg, som bidrager til en bæredygtig omstilling af vores samfund.

Kontakt sektionsleder