Energy Economics and Modelling

Vi understøtter den grønne omstilling af energisystemerne.

Vindmøller i havet
Energisystemer er rygraden i den grønne omstilling. I sektionen forsker vi i de løsninger og politiktiltag, der kan understøtte fremtidens langt større andel af vedvarende energi i forsyningssektoren.

Vi gennemfører analyser og udvikler modeller, der kan vurdere, hvordan vi omstiller vores energisektor, så den kan rumme fremtidens krav til vedvarende energi – til lavest mulige samfundsøkonomiske omkostninger. Vi forsker i sektorkobling, grønne brændstoffer og smarte energisystemer.

Vi identificerer lovgivningsmæssige, økonomiske og holdningsmæssige barrierer for den grønne omstilling, og vi undersøger, hvilke former for politik og regulering, der kan fremme omkostningseffektiv CO2-reduktion i energiforsyningen, husholdninger og virksomheder.

Vores forskning støtter beslutningstagere i at træffe de samfundsmæssigt optimale beslutninger i forbindelse med den grønne omstilling. I sektionen kombinerer vi kompetencer inden for systemmodellering, økonomi, operationsanalyse og datavidenskab.

Kontakt sektionsleder