Division for Management Science

Beslutningstagning som videnskab

Trafik - aften

Store datamængder er med til at gøre beslutninger i virksomheder komplekse, men de er også afgørende for optimering og udvikling. I Division for Management Science forsker vi i, hvordan virksomheder og myndigheder tager ledelsesmæssige beslutninger på det bedst mulige informationsgrundlag. Vi leverer metoder og værktøjer til beslutningsstøtte på strategisk, taktisk og operationelt niveau. 

 

Vores forskning spænder fra matematiskbaserede optimeringsmodeller til procesorienterede ledelsesmodeller og bruges inden for stort set alle sektorer. Vi er verdensførende inden for maritim logistik og vores forskere er internationalt anerkendte inden for områder som transport, energiinfrastruktur, undervisningssektoren samt sundhedssektoren og medicinalindustrien. Vi forsker i planlægning, produktionsledelse, fx optimering og reduktion af produktkompleksitet, samt organisatorisk omstilling fra produkter til services.

 

I vores nyere initiativer fokuserer vi på financial engineering og business analytics, hvor resultater fra machine learning og kunstig intelligens anvendes inden for management science.

 

Vi understøtter bæredygtighedsperspektivet som centralt element i virksomheders og myndigheders beslutningstagning. Konkrete eksempler er planlægning af havvindmølleparker, ressourcebesparende netværksdesign for containerrederier og systemoptimering ved elektrificering af transportsektoren. 

 

Gennem vores undervisning arbejder vi på, at fremtidens ingeniører kan indgå i kompleks beslutningstagning. Det er vigtigt, da ingeniører ofte er en del af ledelsen og er ansvarlige for at etablere et kvantitativt, analytisk beslutningsgrundlag for topledelsen. 

 

Vi har et omfattende forskningssamarbejde med førende universiteter og virksomheder fra hele verden. Hvis du er interesseret i et partnerskab eller at høre om mulighederne for at samarbejde med os, så kig her.

 

Division for Management Science er inddelt i tre sektioner.

Kontakt divisionsleder

Jesper Larsen

Jesper Larsen Professor, Divisionsleder, Sektionsleder Telefon: 45253385