Operations and Supply Chain Management

Vi udvikler metoder til effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcer og aktiviteter i produktions- og servicevirksomheder fra det strategiske til det operationelle niveau.

Ansatte på hospital

Produktion af varer og services bygger på mange led og aktører, der hver for sig skal spille optimalt sammen for at være konkurrencedygtige. Med vores forskning udvikler vi metoder til at planlægge disse kæder af hel- og halvfabrikata, så ressourceforbruget minimeres og indtjening og kvalitet øges.

Markederne er afhængige af, at de aftalte leverancer kommer, der hvor der er mest brug for dem og tilpasses de kunder, der skal bruge dem. I sektionen udvikler vi beslutningsstøttesystemer ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder som simulering, optimering, og informationsteknologi. Vores forskning anvendes fx inden for logistik, sundhedssektoren og fremstillingsvirksomhed.

Kontakt sektionsleder

Allan Larsen

Allan Larsen Professor, Vicedivisionsleder, Sektionsleder Telefon: 45256073 Mobil: 23262642