Human-Centred Innovation

Teknologiens samfundsmæssige kontekst

Børn med VR-briller

Vi undersøger, hvordan teknologier bliver legitime og til gavn for samfundet, og hvordan de kan udvikles og bruges på en socialt bæredygtig og forsvarlig måde.

Teknologiske innovationer kan ændre hele økonomier, og den måde vi lever på. Men nye teknologier introduceres, ibrugtages og italesættes meget forskelligt i samfundet. I sektionen forsker vi i, hvordan teknologier opfattes og debatteres, og hvilke etiske og sociale overvejelser, der gøres i den forbindelse.

For at udnytte nye teknologiers fulde potentiale og undgå utilsigtede skadeseffekter, undersøger vi de kontekster, teknologierne indgår i og deres interaktion med mennesker. Gennem inddragelse af brugere og andre interesssenter, indkredser vi de forhold, der giver nye teknologiske innovationer legitimitet og fører til forsvarligt brug til gavn for samfundet.

Kontakt

Tanja Schneider

Tanja Schneider Lektor, Sektionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Mobil: 93510766