Organisation Science and Technology

Vi understøtter strategisk ledelse i teknologisk avancerede virksomheder.

Computer og papirarbejde

Digitalisering og andre moderne teknologier indebærer store potentialer for virksomheder og stiller nye fundementale krav til ledelse og medarbejderkompetencer. Vores forskning fokuserer på, hvordan nye teknologier implementeres, så de anvendes bedst muligt og hvordan ledelse og organisering kan nytænkes i den forbindelse.

Teknologierne åbner for en række muligheder som fx bedre ledelsesinformation, øget kapacitetsudnyttelse eller automatisering af processer til erstatning af human kapital. Men teknologierne indebærer også nye former for skrøbelighed. Og de videns- og tekonolgibaserede virksomheder kan kun klare sig på markedet, hvis deres medarbejdere fungerer sammen med teknologierne på en meningsfuld og brugbar måde. I sektionen forsker vi i, hvordan virksomhederne kan forholde sig strategisk til mulighederne og sikre fremdrift, produktivitet og teknologisk robusthed.

Kontakt sektionsleder