Livet som ph.d.-studerende

På DTU Management arbejder vi hårdt på at sikre, at vores ph.d.-uddannelse er en fortløbende oplevelse for vores studerende hele vejen igennem. Vi anser det som særligt vigtigt, at vores studerende bliver taget godt hånd om lige fra starten.

Derfor inviteres alle nye ph.d.-studerende individuelt til et introduktionsmøde med vores ph.d.-koordinator, som vil tildele dig en mentor: En 2. eller 3. års ph.d.-studerende, som vil introducere dig til relevante personer (herunder andre ph.d.-studerende på instituttet) og fortælle lidt om instituttets opbygning, studie/forskning i udlandet, udarbejdelse af studieplan, hvad der forventes af dig som ph.d.-studerende.

Inden for de første seks måneder afholder vi et forskningsintroduktionskursus for at hjælpe dig med at forberede dig på de udfordringer, du vil møde under uddannelsen. Kurset berører emner som ingeniørfaglige kompetencer, videnskabsteori, studieplaner, litteratursøgning og referenceteknikker, kompetenceudvikling og potentielle karriereveje.

De ph.d.-studerende er meget engagerede i deres faglige og sociale netværk med månedlige aktiviteter såsom 'inspirationseftermiddage' med gæstetalere, miniforedrag om studenterprojekter, fredagsbaren (TGIF-baren) og den årlige julefest. Derfor opfordrer vi vores ph.d.-studerende til at føle, at de ikke bare er en del af en af vores forskningssektioner, men også en del af et stærkt netværk af studerende, der kan være nyttige som diskussionspartnere, hvis (og når) du møder de udfordringer, der er en naturlig en del af dit arbejde og dit studie.