Faktaark

Center for Transport Analytics udgiver, udover årsrapporter, også andre TU-produkter fra tid til anden. Det kan være Faktaark der præsenterer resultater med et specifikt formål, eller andre udgivelser hvor TU er hovedproduktet

Herunder findes en liste over de seneste udgivelser fra Center for Transport Analytics, blandt andet faktaark, baseret på Transportvaneundersøgelsen (TU).

I dette faktaark undersøges befolkningens transportvaner fordelt på bystørrelser efter indbyggerantal. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives cykeltrafikken i Danmark med nøgletal, karakteristika for cykelture og forskelle mellem udvalgte befolkningsgrupper. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra perioden 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives transport om pendling. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives transportvaner blandt den ældre del af befolkningen. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives transport til fods, hvilket er et vigtigt element i forhold til at få den daglige transport til at hænge sammen, for eksempel når det gælder biltransport på stedet med dårlige parkeringsforhold eller kollektive rejser med tog eller bus. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives børn og unges transportvaner, fordelt på blandt andet køn, transportmiddel og turformål. Faktaarket er udgivet i august 2021 og baserer sig på data fra 2016-2019.

Faktaarket kan hentes her.

Rapport fra marts 2018

Abstract:

Rapport tiltænkt som opslagsværk til brug for den videre forskning i trafiksikkerhed. Præsentation af risikomål (egenrisiko og totalrisiko) opgjort på trafikantarter, aldersgrupper og køn.

Rapporten er finansieret af Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik, og er den seneste i en række af rapporter med risikomål, baseret på en sammenstilling af transportarbejdstal fra Transportvaneundersøgelsen (TU) med ulykkesstatistik fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet. Ved hjælp af Bootstrapmetoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU).

Rapporten kan hentes her.

Artikel fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2018.

Abstract:

Ved hjælp af Bootstrap metoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU).

Transportvaneundersøgelsen sammenlignes herefter med relevante andre kilder af god kvalitet, og det påvises at der på det foreliggende grundlag ses en generelt god overensstemmelse, hvor afvigelserne kan forklares med usikkerheden ved TU.

Artiklen kan hentes her.

I dette faktaark beskrives cykeltrafikken i Danmark med nøgletal, karakteristika for cykelture og forskelle mellem udvalgte befolkningsgrupper. Faktaarket er udgivet i maj 2018 og baserer sig på data fra perioden 2015-2017.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives cykeltrafikken i Danmark med nøgletal, karakteristika for cykelture og forskelle mellem udvalgte befolkningsgrupper. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra perioden 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives børn og unges transportvaner, fordelt på blandt andet køn, transportmiddel og turformål. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2010-2014.

Faktaarket kan hentes her.

Da tilgangen til transportmidler, fysiske faktorer samt ens livssituation ændrer sig igennem livet, har alder en stor indflydelse på danskernes transportvaner. I dette faktaark beskrives det derfor, hvordan danskernes transportbrug ændrer sig med alderen.

Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.

Hvor effektivt udnyttes personbilers kapacitet?

Transportvaneundersøgelsen har afdækket, hvor mange personer der gennemsnitlig sidder i et køretøj. Med fokus på især personbiler viser det nye faktaark udnyttelsesgraden af forskellige transportmidlers kapacitet.

Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives arbejdspendlingen i Danmark med en række udtræk fra Transportvaneundersøgelsen.I arket beskrives blandt andet transportmiddelvalg, arbejdstidens tilrettelæggelse, ærinder i forbindelse med pendling og geografiske forskelle. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark kobles transportmæssige nøgletal sammen med respondenternes oplyste personlige indtægt.

Faktaarket belyser blandt andet forbruget af forskellige typer transportmidler, forskelle på formålsfordelingerne for forskellige indkomstgrupper samt adgangen til transportmidler.Faktaarket er udgivet i april 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Læs faktaarket her.

Dette faktaark handler om delebilisme i Danmark. Kun 0,3 % af danskerene er medlem af en delebilsklub, men hvem er den typiske delebilist? Det giver dette faktaark, der er baseret på Transportvaneundersøgelsen et bud på. Faktaarket er udgivet i april 2015 og baserer sig på data fra 2007-2014.

Faktaarket kan hentes her.

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives danskernes brug af kollektiv trafik i Danmark.I dette faktaark beskrives den kollektive transport i Danmark via udvalgte nøgletal og tabeller fra Transportvaneundersøgelsen. Faktaarket indeholder blandt andet formålsfordeling, forhold mellem forskellige typer kollektive transportmidler, aldersfordeling og fordelinger i forhold til indkomst.Faktaarket er udgivet i marts 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014. 

Faktaarket kan hentes her.

Faktaark der sætter fokus på kønsforskelle i danskernes transportvaner.

I dette faktaark sammenlignes mænd og kvinders transportadfærd. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Faktaarket kan hentes her.

I dette faktaark beskrives transporten med personbil i Danmark.

Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel. I dette faktaark beskrives danskernes brug af bilen som transportmiddel på baggrund af Transportvaneundersøgelsen. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Faktaarket kan hentes her.

Udvalgte udtræk fra Transportvaneundersøgelsen der beskriver danskernes brug af gang og løb.

Med fokus på transport til fods, beskrives danskernes transportvaner. Faktaarket belyser blandt andet formål for ture til fods, turenes længde, hastighed og hvordan gang og løb afhænger af alder. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Læs faktaarket her.

Udvalgte data fra Transportvaneundersøgelsen der belyser transportens fordeling over tid.

I dette faktaark beskrives hvordan transporten ændrer sig i forhold til tid på dagen, dagens type og tid på året. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Faktaarket kan hentes her.

Faktaark der beskriver hvordan danskernes pendling er blevet påvirket af finanskrisen i perioden fra 2007 til 2012.

Faktaarket kan hentes her.

I denne rapport præsenteres på baggrund af Transportvaneundersøgelsen hovedtal, der beskriver danskernes transportvaner i år 2012.

Transportvaneundersøgelsen gennemføres løbende over året, og vi kan nu på baggrund af dataindsamlingen, præsentere en samlet rapport over hovedresultaterne for 2012. Rapporten er udgivet i oktober 2013.

Læs hele rapporten her.